Homologatie naar een camper

Homologatie naar een camper

Update 8/5/2024
Een homologatie procedure wil zeggen dat je een andere functie geeft aan je voertuig. Je krijgt een individueel goedkeuringscertificaat en je kenteken veranderd.

Wanneer je uw voertuig wil ombouwen tot een kampeerwagen dan kan heb je de mogelijkheid om deze in de categorie lichte vracht (N1) te laten of je voertuig te homologeren tot camper (SA) die tot categorie M1 behoort. Is sommige gevallen is het zelfs verplicht om te homologeren tot camper.

Lees hier meer over welke carrosserie wijzigingen die je mag uitvoeren met of zonder homologatie.

Homologatie nodig?

Camper homologatie

Lichte vracht blijven

 • Wanneer je bus op naam van je bedrijf staat en je wilt genieten van de fiscale voordelen.
 • Bij een enkele cabine: volledige wand tussen de passagiersruimte en de laadruimte kan je weglaten, maar je hebt wel nog een tussenschot van 20 cm hoogte nodig of een volledige rij stoelen. Indien je het tussenschot toch kwijt wil moet je de bevestigingspunten in de laadruimte vrij laten zodat je een lading nog kunt vastmaken om te vervoeren. Dan ben je gewoon nog een lichte vracht met camperinrichting.
 • Bij een dubbele cabine moet de volledige scheidingswand tussen de passagiersruimte en de laadruimte behouden blijven.
 • Er mogen geen extra zitplaatsen gemaakt worden in de laadruimte.
 • Enkel van toepassing tot 1/6/2024: Voor het plaatsen van extra ramen is een homologatie vereist (terug tot lichte vracht N1). Na 1/6/2024 is er geen homologatie meer vereist.

Homologeren tot camper

 • Voordelen van homologatie: voordeliger verkeersbelasting, verzekering en meer toegang tot lage emissiezones.
 • Bij personenwagens moet je voldoen aan eisen van een camper (*).
 • Bij lichte vracht : scheidingswand (volledige wand of tussenschot van 20 cm) kan je verwijderen (maar moet uiteraard niet). Je moet voldoen aan eisen van camper.
 • Als je zitplaatsen toevoegt in de laadruimte moeten die in contact staan met de cabine, in dit geval is het wel verplicht om de volledige tussenwand te verwijderen.

Basis vereisten om te voldoen aan een kampeerwagen (SA) (*)

Om uw voertuig om te bouwen tot een kampeerauto, moet het voldoen aan een aantal minimale eisen. Tijdens het verwerkingsproces van uw aanvraag kan het zijn dat extra informatie of documentatie nodig is.

Een kampeerauto (bekend als SA of VC voor Belgische inschrijving) is een voertuig van categorie M, uitgerust met een woongedeelte dat minstens de volgende voorzieningen bevat:

 • Een tafel en stoelen
 • Slaapgelegenheid, eventueel door omvormbare stoelen
 • Kookfaciliteiten
 • Opbergmogelijkheden

Deze voorzieningen moeten permanent bevestigd zijn in het woongedeelte. Deuren en laden van opbergmogelijkheden moeten stevig gesloten blijven tijdens abrupte bewegingen. De tafel kan ontworpen zijn om gemakkelijk te verwijderen.

Toegang tot de bestuurdersruimte

Bij het vervoer van personen in het woongedeelte moet er een doorgang zijn naar de bestuurdersruimte voor visueel contact met de bestuurder. Deze opening moet minimaal 250 mm x 300 mm zijn.

Zitplaatsen

Voorzijde

 • Sinds 1 januari 1991 moeten de buitenste zitplaatsen uitgerust zijn met veiligheidsgordels van type Ar 4m. Voor passagiers is type Ar 4 voldoende.
 • Sinds 31 maart 2003 moeten alle zitplaatsen veiligheidsgordels van type Ar 4m hebben.

Achterzijde

 • Sinds 31 maart 2003 moeten de zitplaatsen in het woongedeelte veiligheidsgordels van type Ar 4m hebben (behalve de zijdelingse zitplaatsen). Voor zitplaatsen die naar achteren gericht zijn, is type B voldoende.
 • Zitplaatsen, hoofdsteunen, veiligheidsgordels en hun bevestigingspunten moeten voldoen aan Europese goedkeuringen (E-markering).
 • Zitplaatsen moeten minimaal 400 mm breed zijn en altijd een rugleuning hebben.
 • Tijdens gebruik moet er voldoende voetsteun zijn en mogen zitkussens niet verschuiven tijdens abrupte bewegingen.

Vanaf 20 oktober 2007 is het niet toegestaan om zijdelingse zitplaatsen te gebruiken tijdens het rijden.

Algemeen

 • Als originele zitplaatsen worden gewijzigd, zoals door toevoeging van draaimechanismen, vervalt de goedkeuring van de zitplaatssterkte. Er moet dan een nieuwe goedkeuring of testrapport zijn om de sterkte van de zitplaats met het draaimechanisme te bewijzen.
 • Als het voertuig is ingeschreven als lichte vrachtwagen of kampeerauto, is het verboden om personen te vervoeren op zitplaatsen die alleen bedoeld zijn voor gebruik wanneer het voertuig stilstaat.
 • Als het voertuig een volledige scheidingswand heeft, is het verboden om personen te vervoeren op vaste zitplaatsen in het woongedeelte, behalve wanneer het voertuig stilstaat.
 • Voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven vanaf 29 oktober 2013 moeten zitplaatsen die niet bedoeld zijn voor gebruik op de openbare weg duidelijk markeren met een pictogram of tekst.

Nuttig laadvermogen

 • Voor voertuigen ingebruikgenomen vóór 1 januari 1986 is het nuttig laadvermogen 75 kg per persoon, inclusief de chauffeur.
 • Voor voertuigen ingebruikgenomen tussen 1 januari 1986 en 14 juli 1997 is het nuttig laadvermogen 100 kg per persoon, inclusief de chauffeur.
 • Voor voertuigen ingebruikgenomen vanaf 14 juli 1997 kunnen verschillende formules worden toegepast, afhankelijk van het aantal passagiers en de totale lengte van de kampeerauto.

Toegang tot zitplaatsen

Als de normale toegangsdeur geblokkeerd is, moet er een alternatieve evacuatie-uitgang zijn, in overeenstemming met de geldende voorschriften voor frontale en zijdelingse botsingen.

Nooduitgang

 • Een kampeerauto moet minstens één gemakkelijk bereikbare nooduitgang hebben die zich niet in dezelfde wand als de bedrijfsdeuren bevindt. Deze nooduitgang moet minimaal 400 mm x 600 mm groot zijn.
 • Als er een gemakkelijke doorgang naar de bestuurdersruimte is, kan een uitgang in de bestuurdersruimte als nooduitgang dienen, mits deze aan de voorgeschreven afmetingen voldoet.
 • Als de nooduitgang alleen kan worden geopend door het glas te breken, moet er een noodhamer binnen handbereik worden bevestigd.

Koppelinrichting

Een kampeerauto mag een aanhangwagen trekken met een maximale massa van 3500 kg (geremd) of 750 kg (ongeremd). De koppelinrichting moet geschikt zijn voor deze gewichten en volledig goedgekeurd zijn volgens reglement R55 van Genève.

Lees hier meer over welke carrosserie wijzigingen die je mag uitvoeren met of zonder homologatie.

Reactie plaatsen